Monthly Archives: February 2015


Motivația: ansamblul factorilor care declanșează activitatea individului, o orientează către anumite scopuri și o susține energetic. Socializarea: procesul prin care persoana învață modul de viață al societății la care traiste și își dezvoltă capacitățile de a funcționa ca un individ și ca membru al unor grupuri. Catharsis: operație de descărcare […]

Dicționar