Conceptul sentimentului de comuniune sociala la Alfred


TITLUConceptul sentimentului de comuniune sociala la Alfred Adler Conceptul sentimentului de comuniune sociala la Alfred  Adler

Autor(i): Ion Petrica

Editura: Nepsis

Anul aparitiei: 2010

ISBN: 978-606-923711-3

Autorul face o fundamentată, construită şi relativ amplă analiză a conceptului de comuniune în literatura creştină. Demonstraţia este entuziastă, cea a unui credincios convins. Comuniunea – comunicare interper-sonală, socialitate – se regăseşte imediat în al doilea cuvânt al primei rugăciuni. După cum remarca şi autorul, în rugăciunea pe care ne-o dă Iisus Hristos, este vorba despre „Tatăl nostru“, atribut al comuniunii şi al socialităţii, şi nu „Tatăl meu“. Dar, totodată, se deschid şi perspective ale literaturii laice privitor la conceptul în discuţie. Comuniu-nea, aşa cum este analizată, se regăseşte consubstanţială cu cea de ajutare a aproapelui, pentru ca acesta din urmă să fie schimbat în bine, adică, de fapt, fiind vorba de asistenţa socială. Autorul afirmă că a da celuilalt din ce ai tu înseamnă a ajuta. Aici părintele Petrică ne îndreaptă spre Sfântul Evanghelist Luca, ce zice: „Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor după cum aveau nevoie fiecare“(Fapte 2, 45). Oare mai îndrăznim a îndemna astăzi să nu te bucuri de proprietate, într-o societate de consum capitalistă?

prof. univ. dr. Viorel Prelici