Lansare de carte de psihoterapie adleriană în 2017


2017 este un an care nu ne lasă să așteptăm pentru a ne oferi adevărate delicii în literatura adleriană de specialitate . Psihoterapia adleriană are parte de expunere și traduceri ale lucrărilor fundamentale, din ce în ce mai multe și mai importante. Colega mea Anda Păcurar aduce la editura Espresso (vă las mai jos anunțul de lansare scris de editură):

Psihologia Individuală a lui Alfred Adler

O selecţie a scrierilor sale prezentată într-o manieră sistemati

Editată şi adnotată de: Heinz L. Ansbacher, Ph. D. și Rowena R. Ansbacher, Ph. D.

Traducerea: Anda Păcurar și Lila Trofin

Avem bucuria de a vă anunța lansarea ediției în limba română a “Bibliei Roz” (Purple Bible). Este cartea ce cuprinde ideile lui Alfred Adler de la începutul cristalizării lor și până la finalul vieții sale. Idei notate, culese, traduse și explicate de cei care i-au fost atât de apropiați – soții Ansbacher.

Cartea ne ajută să cunoaștem și să păstrăm filosofia de bază a teoriei adleriene.

Lansarea va avea loc sâmbătă 27 mai 2017 în cadrul workshop-ului “Formarea personalității din perspectiva adleriană” susținut de Joyce Callus.

CUPRINS

Introducere. Cadrul larg al Psihologiei Individuale, de Heinz L. Ansbacher și Rowena R. Ansbacher

Afirmaţiile de bază ale Psihologiei Individuale

Psihologia Individuală ca Psihologie obiectivă

Freud şi Adler. Psihologie subiectivă versus obiectivă. Temperamente „tough minded” versus „tender minded”. Freud – psihologul obiectiv. Adler – psihologul subiectiv

Psihologia Individuală şi alte psihologii subiective

Psihologia centrată pe persoană. Psihologia Gestalt. Teoria câmpului. Înţelegerea psihologiei. Psihologia fenomenologică şi teoria personalităţii centrate pe client. Psihologia existenţialistă

Neo-Freudian sau Neo-Adlerian?

O restabilire a poziţiei lui Adler

Partea I. Teoria personalităţii şi dezvoltarea sa

Capitolul 1. Confluenţă şi Compensare

Inferioritatea Organică şi Compensarea (1907)

Inferioritatea organică şi rezultatele sale. Relativitatea inferiorităţii organice faţă de cerinţele exterioare. Forme ale compensării. Compensarea şi mediul social. Rezultatele supracompensării

Confluenţa şi transformarea driver-elor (1908)

Confluenţa driver-elor şi axele psihologice. Transformarea driver-elor

Drive-ul Agresivităţii (1908)

Agresiunea, un drive supraordonator. Tranformarea drive-ului agresivităţii

Nevoia de Afecţiune (1908)

O confluenţă a driver-elor către contact. Managementul nevoii de afecţiune

Capitolul 2. Protestul masculin şi critica lui Freud

Sentimentul de Inferioritate şi protestul masculin (1910)

Homosexualitate şi Hermafroditism. Să nu te simţi bărbat ca sentiment de inferioritate. Hermafroditismul psihologic. Protestul masculin şi supracompensarea. Protestul masculin la femei. Protestul masculin şi nevrozele

Sentimentul de inferioritate, Sfidarea şi Supunerea (1910)

Sentimentul de inferioritate şi atitudinea compensatorie. Rolul sexual al sfidării. Implicaţii practice

Critica conceptului lui Freud despre sexualitate (1911)

Limitele drive-ului sexual. Relativitatea libidoului. Sexul şi protestul masculin

Critica altor concepte Freudiene (1911)

Reprimarea. Antiteza între Ego şi Libido. Principiul plăcerii şi orientarea către trecut

Valori sociale în loc de drivere (1911)

Relativitatea driver-elor. Valori în locul plăcerilor. Baza sistemului de valori nevrotic. Tendinţele de autoprotejare în locul reprimării. Tendinţa de depreciere. Complexul lui Oedip

Discutarea ideilor lui Adler de către Freud şi alţii, de Kenneth Mark Colby

Capitolul 3. Ficţionalism şi Finalism

Ficţionalism de Hans Vaihinger

Semnificaţia ficţiunilor. Tipuri de ficţiuni. Aspecte ale ficţiunilor. Legea schimburilor ideaţionale. Ficţiunea la Kant. Ficţiunea la Nietzsche

Scopul final ficțional

Principiul cauzalităţii interne. Creaţia neconştientă. Unitatea personalităţii. Punctul de orientare. Compensarea

Capitolul 4. Străduinţa spre superioritate

Străduinţa spre perfecţiune

Continuitatea străduinţei. Universalitatea străduinţei. Străduinţa sprea adaptarea finală. Perfecţiunea în anormal

Străduinţa pentru propria creştere

Creşterea stimei de sine. Autoprotejarea stimei de sine. Străduinţa pentru putere. Creşterea sinelui şi străduinţa normală

Sentimentul de Inferioritate

Sentimentul normal de inferioritate. Sentimentul anormal de inferioritate

Drive-ul către satisfacţie

Subordonarea driver-elor. Subordonarea plăcerii şi autoconservarea. Neplăcerea sentimentului de inferioritate

Capitolul 5. Interesul social

Includerea socială

Viaţa comună ca un adevăr absolut. Necesitatea vieţii comune. Limbajul, logica şi regulile jocului. Trei legături sociale generale

Interesul social

Potenţial înnăscut. O valoare exprimată prin empatie. Direcţia către ceilalţi. Universalitatea. Sensul larg

Referiri anterioare despre conceptul de interes social

Contra-ficțiunea. Formulări timpurii

Dispoziţia socială înnăscută, de Carl Furtmüller

Uşurinţa relativă a socializării. Etica şi depăşirea sentimentelor de inferioritate. Sănătatea mentală şi etica

Interesul social şi Inteligenţa

Raţiunea. Inteligenţa. Deficient mintal. Geniu. Sumar

Interesul social şi adaptarea

Adaptarea normală. Adaptarea defectuoasă. Sumar

Capitolul 6. Gradul de activitate

Gradul de activitate

Natura gradului de activitate. Gradul de activitate în adaptarea defectuoasă. Curajul

Tipuri

Natura euristică a tipurilor. Tipuri de activitate cu interes social. Cele patru tipuri de temperament

Capitolul 7. Stilul vieţii

Definiţia

Unitatea şi suveranitatea sinelui. Creativitatea. Copilul uitat

Unicitate şi subiectivitate

Individul ca variantă. Unicitatea scopului. Schema apercepţiei

Dezvoltarea Stilului Vieţii

Originea. Congruenţa de sine. Constanţa. Factori ai constanţei şi schimbării

Predicţia şi limitele sale

Legile generale. Legea individuală a mişcării

Teoria psihologică şi Stilul Vieţii

Teoria psihologică şi acceptarea sa. Teoria psihologică şi autorul său. Note autobiografice

Capitolul 8. Psihologia folosirii

Folosirea eredităţii şi mediului

Folosirea versus posesiunea. Ereditatea. Mediul

Procesul Cognitiv

Percepţii şi halucinaţii. Învăţarea. Memoria. Sugestionabilitatea. Fantezia

Trăsăturile de caracter şi mişcările expresive

Trăsăturile de caracter. Mişcările expresive. Posturile de somn

Jargonul organelor

Funcţiile organelor văzute ca şi comportamente expresive. Mecanismul jargonului organelor. Alegerea organului. Dezvoltarea fizică ca formă de exprimare. Sentimente. Emoţii.

Omogenizarea procesului psihologic

Clasificarea aristoteliană. Dormitul şi starea de veghe. Amintitul şi uitatul. Adevărul şi imaginaţia. Ambivalenţa şi indecizia. Conştient şi neconştient

Partea II. Psihologia anormalului şi teme conexe

Capitolul 9. Dispoziţia nevrotică

Dispoziţia Nevrotică

Depăşirea şi interesul social (1935). Gradul de activitate (1935). Stilul vieţii răsfăţat (1935, 1936). Toleranţa psihologică (1923)

Scopul exagerat al îmbunătăţirii sinelui

Sentimentul de inferioritate şi compensarea (1913). Scopul înalt stabilit (1913). Dogmatizarea accentuată a ficţiunilor care ghidează (1912). Modul antitetic de apercepţie (1912). Protestul masculin (1912, 1913)

Interesul social subdezvoltat

Cadrul privat de referinţă (1927). Nevrozele şi glumele (1927). Simţul privat versus simţul comun (1931, 1936). Străduinţa în zona de inutilitate socială (1929, 1931)

Complexele de inferioritate şi superioritate

Complexul de inferioritate (sentiment) (1929, 1931). Complexul de inferioritate (simptom) (1929, 1935, 1933). Complexul de superioritate (1929, 1931, 1933)

Capitolul 10. Comportamentul nevrotic de autoprotejare

Funcţionarea simptomelor nevrotice

Protecţii (1913). Scuze (1929, 1936). Preţul simptomului (1930, 1933, 1936)

Protejarea prin agresiune

Deprecierea (1911, 1912). Acuzarea (1912, 1914, 1929). Autoacuzarea şi vina (1912 până în 1933)

Protejarea prin distanţare

Cele patru moduri de distanţare (1914). Anxietatea (1927). Tendinţele de excludere (1930 până la 1936)

Capitolul 11. Debutul nevrozei

Factorul subiectiv

Creativitatea şi scopul orientării. Gândirea metaforică. Aranjamentul nevrotic

Factorii care oferă suport

Inferioritatea organică. Învăţarea şi memorarea. Suprasensibilitatea

Factorii obiectivi şi relativitatea lor

Relativitatea experienţelor adverse. Relativitatea conflictului. Agăţarea de efectele şocului. Factorii exogeni.

Capitolul 12. Dinamica unitară a tulburărilor mentale

Unitate şi diversitate

Unitate. Diversitate

Nevroza anxioasă

Nevroza compulsivă

Lupta cu morile de vânt. Raţionalitatea. Interpretările greşite. Un caz

Tulburările psihosomatice

Tulburările psihosomatice ca jargon al organelor. Un caz. Insomnia. Tulburări ale funcţiei sexuale.

Schizofrenia

Scopul de a fi asemănător lui Dumnezeu. Izolarea extremă. Un caz. Paranoia

Melancolia şi tulburări conexe

Melancolia ca agresiune. Ficţiunea melancolică. Acompanierea organică. Un vis în melancolie. Mania. Suicidul

Capitolul 13. Înţelegerea şi tratarea pacientului

Înţelegerea pacientului

Metode de înţelegere. Empatie, intuiţie şi ghicire. Comportamentul expresiv şi simptome. Componenta organică. Verificarea şi înţelegerea

Explicarea pacientului în ideea de a se înţelege pe sine

Greşeala pacientului. Favorizarea insight-ului. Explicarea. Vindecarea

Relaţia terapeutică

Tendinţa de depreciere şi rezistenţa. Dezarmarea pacientului. Trezirea interesului social. Încurajarea. Interesul social în alte forme de psihoterapie

Anumite aspecte şi tehnici de tratament

Durata şi evaluarea. Aspecte practice. Tactici şi metode terapeutice. Terapia de grup

Capitolul 14. Amintirile timpurii şi visele

Exprimarea stilului vieţii. Interpretarea. Ghicirea din amintiri. Un caz de nevroză anxioasă. Un caz de bună adaptare.

Visele

Teoria lui Freud în privinţa viselor. Exprimarea stilului vieţii. A privi înainte, rezolvarea problemelor. Metaforele visului. Funcţia de producere de emoţii. Un vis care exprimă teama de căsătorie. Un vis în timpul recuperării din depresie. Elementele comune ale viselor

Capitolul 15. Originea dispoziţiei nevrotice

Situaţiile foarte dificile din copilărie

Stilul de viaţă greşit. Inferiorităţile organice. Răsfăţul. Neglijarea

Rolul membrilor familiei

Mama. Tatăl şi situaţia maritală. Situaţia oedipiană. Favoritismul

Poziţia în ordinea naşterii

Relativitatea poziţiei. Primul născut. Al doilea născut. Mezinul. Copilul unic. Alte situaţii cu fraţi

Capitolul 16. Înţelegerea şi tratarea copilului problematic

Înţelegerea copilului problematic

Dinamica problemelor de comportament. Determinarea comportamentului problemă

Tulburări de comportament specifice

Tulburări de obicei. Frici. Bâlbâiala. Supra agresiunea. Reveriile şi izolarea. Lenea. Minciuna şi furtul

Tratarea copilului-problemă

Clinici de ghidare a copilului. Interpretarea istoriei unui caz. Abordarea părintelui. Abordarea copilului

Psihologia Individuală în şcoli

Copilul ca individ în şcoală. Comunitatea clasei

Psihologia Individuală – linii ghid pentru interviu

De folosit cu copilul. De folosit cu adulţii

Capitolul 17. Infracționalitatea şi tulburări conexe

Personalitatea infractorului

Lipsa interesului social. Rămășița de interes social. Gradul de activitate. Lumea privată a infractorului. Un caz

Dezvoltarea personalităţii infracționale

Interacţiunea între factorii obiectivi şi subiectivi. Factori obiectivi semnificativi

Măsuri preventive şi tratament

Tratarea infractorului. Prevenirea infracțiunii

Adicţia de droguri şi alcoolismul

Perversiunile sexuale

Consideraţii generale. Homosexualitate. Sadism şi Masochism. Alte perversiuni

Capitolul 18. Problemele vieţii în general

Ocupaţia

Semne timpurii ale interesului. Ghidarea interesului copilului

Iubirea şi căsătoria

Natura socială a căsătoriei. Mariajul şi sexul. Pregătirea timpurie pentru mariaj. Aşteptările greşite. Criterii pentru alegerea maritală.

Adolescenţa

Problema adolescenţei. Comportamentul sexual. Educaţia sexuală

Bătrânețea

Capitolul 19. Probleme ale Psihologiei Sociale

Dinamica Psihologiei de grup

Mentalul de grup. Străduința spre superioritate. Interesul social. Liderul

Ostilitatea socială

Izolare şi ostilitate. Prejudecată şi ostilitate. Factori sociologici care facilitează ostilitatea. Responsabilitatea socială a psihologului. Explicarea agresorului către victimă

Despre Psihologia politicii de coerciţie şi război

Abuzarea de interesul social. Coerciţia. Viitorul bolşevismului. Motive de război şi de vină colectivă. Interiorizarea cererilor exterioare

Psihologia religiei

Concretizarea perfecţiunii. Sanctificarea relaţiilor umane. Psihologia individuală, religia şi alte mişcări sociale

Bibliografia Adler

Bibliografie generală

Index