Evaluarea clinică


evaluare clinica

Evaluarea clinică presupune atât aplicarea unor teste psihologice cât și interviul clinic.
Evaluarea clinică urmărește să evidențieze eventualele tulburări psihice care ar putea există dar și modalitățile de funcționare deficitare ce se pot îmbunătăți semnificativ prin psihoterapie.

Aceasta are în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului și ea nu țintește doar punctarea sau reliefarea unor eventuale tulburări dar și a punctelor tari, a resurselor de care dispune clientul în încercarea să de a depăși anumite dificultăți.

Solicită o programare!